Samson

SAMSON er et verktøy for å måle kvalitet på samskapende sosial innovasjon, med andre ord et måleverktøy for samarbeid.

This was a great project say something about this project. This is something that Leslie could do.